Mis on Kultuuritehas Polymer?

Kultuuritehas Polymer – Vaade Tagasi

Kuni 1994. aastani oli Polymer mänguasjade tehas. Peale sulgemist jäid tühjaks suured tootmishooned, mis mõni aasta hiljem asutajaliikmele silma hakkasid. Järk-järgult võeti suuremaid pindu üürile, mida rühm kunstnikke ruumihaaval renoveerima ning kasutusse võtma hakkas. Järjest suurenes ka huviliste arv, kes soovisid kommuuniga ühineda ning nüüd tegutsetakse ca 2000 m2 suurusel alal.

Polymer on suuresti säilitanud oma algupärase industriaalse väljanägemise, seintel on aastate jooksul kihtidena kogunenud graffiti. Ühine ruum on oluline, suured pinnad võimaldavad koos tegemist, sünergiat ning mastaapseid projekte. Kultuuritehas on platvormiks erinevatele loomedistsipliinidele ning kasvulavaks uutele ideedele.

Residentuuriprogrammi kaudu on Kultuuritehasesse jõudnud mitmed huvitavad külaliskunstnikud. Nende majutamiseks on kaks residentuuriruumi, kus on võimalik ka töötada. Tihti osalevad nad Polymeris aastast 2008 tegutseva kunstiruumi Art Container korraldavatel Global Containeri üritusel või teevad selle galeriides näituseid.

«POLYKOOL» on Kultuuritehase Polymeri sõltumatu kunstiharidusprogramm, mille raames püütakse tõsta osalejate teadlikkust erinevatest loomepraktikatest. Õpetajateks on nii majas tegutsevad kunstnikud, kui residentuuris viibivad väliskülalised. Uusi oskusi on olnud võimalik õppida eriefektide, mulaazhivõtmise, helikunsti ning ökoloogilise aianduse vallas.

Kultuuritehases asub ka trükikoda, kus traditsioonilises kõrgtrükis valmistatakse A2 ja A1 suuruses müürilehti ning muid trükiseid. Kiirpress Victoria 1020 on üks väheseid, kui mitte ainus töökorras kõrgtrükipress Eestis.  Masin saadi Ühiselu trükikojast.

Polymer kuulub rahvusvahelisse kultuuritehaste võrgustikku Trans Europe Halles. Ca 40 liikmelise organisatsooni tegevuse eesmärgiks on sõltumatu kultuuri jätkusuutlikkuse säilitamine. Viimane aastakoosolek toimus NELK keskuses, Tartus. Käivitumas on nelja-aasta projekt Engine Room Europe, mis valmis 12 liikme koostööna ning mille raames toimuvad kunstiproduktsioonid, festivalid, konverentsid, personali residentuurid ja vabatahtlike programmid.

Kultuuritehas Polymer võtab vastu Euroopa vabatahtlike programmi kaudu noori, kes tulevad Festivali ajaks heakorrastustöödele ning ka töövarjuks.